Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

PROGRAMOZÁS Kft.
11707426-2-03

Tisztelt Vállalkozásvezető Asszony / Úr!

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása értelmében a 2012. január 1-jétől életbe lépő rendelkezések szerint a gazdálkodó szervezetek kötelesek évenkénti 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. Ezt a kötelezettséget minden év március 31-ig kell teljesíteniük.

Kérjük, hogy ezt az összeget az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10915008-00000009-21320005 számú számlára átutalással, vagy pénztári befizetéssel szíveskedjen teljesíteni. Az átutalásnál a közlemény rovatba kérem, tüntesse fel a vállalkozása adószámát.

Ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége a www.bkmkik.hu honlapon található.

Fontos:

Ha egyéni vállalkozása megszűnt, szünetel, eljárás alatt áll, kérem, küldje el az okmányiroda által kiadott igazolást.
Társas vállalkozás esetén, ha megszűnt, felszámolás alatt, vagy végelszámolás alatt áll, a cégbíróság által kiadott végzést kell elküldeni, hogy módosítani tudjuk az adatokat.

A kamarai hozzájárulás teljesítését tanúsító kamarai befizetési igazolást elektronikus úton küldjük ki a regisztrációjuk során megadott e-mail címre.
A gazdasági kamarák kötelesek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosságát biztosítani.
Ha adataiban eltérést tapasztal, kérjük, jelezze a regisztracio@bkmkik.hu email-címen.

Kérjük, hogy legyen szíves a megadott határidőig teljesíteni törvényi kötelezettségét. Amennyiben kötelezettségének már eleget tett, figyelemfelhívásunkat tekintse tárgytalannak.

Szakmai munkájához további sikereket kívánunk!

Kecskemét, 2018. március 27.

Tisztelettel:

a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Ügyfélszolgálata

32 összes nézet, 1 mai nézet