jövedéki rendszer szoftver

Törzsek

01.Áruk (data/cikkek.db)
02.Áruk fő csoportok (data/arucsoport.db)
03.Áruk alcsoportok (data/arucsoportok.db)
04.Árlisták (data/arvevokapcs.db)
05.Vevők (data/vevok.db)
06.Vevők fő csoportok (data/vevocsoport.db)
07.Vevők alcsoportok (data/vevocsoportok.db)
08.Vevőlisták (data/vevokapcs.db)
09.Beállítások (data/beallit.db)
10.Eseménynapló (data/esemenynaplo.db)
11.Felhasználók (data/felhaszn.db)
12.Kiszerelés (data/kiszereles.db)
13.Mértékegységek (data/mertekegyseg.db)
14.Raktárak (dat/raktarak.db)
15.Beszállítók (data/szallit.db)
16.Telephelyek (data/telephelyek.db)
17.Termékszámok (data/termekszamok.db)
18.Bankok (data/torzsbank.db)
19.Devizák (data/devizanem.db)
20.Helységnevek (data/helyseg.db)
21.Szesz lédigek (data/torzsledig.db)
22.Adalékanyag pincekönyv (szolo/adalekanyag.db)
23.Borvidékek termőhelyek (szolo/borvidekek.db)
24.Fuvarozok (szolo/fuvarozo.db)
25.Hivatalos zárak (szolo/hivzar.db)
26.Hivatalos zár gyártók (szolo/hivzargyarto.db)
27.Hegyközségek (szolo/hkozseg.db)
28.Jogcímek (szolo/jogcimek.db)
29.Melléktermékek (szolo/mellektermek.db)
30.Minőségi kategóriák (szolo/minosegikategoria.db)
31.Nagyker jogcímek (szolo/nagykejogcimek.db)
32.Sorszámtartományok EKO,TKO,BKO (szolo/szborborkisero.db)
33.Szőlőfajták (szolo/szolo.db)
34.Tárolótartályok (szolo/tarolotartaly.db)
35.Tárolótartály helyek (szolo/tartalyhely.db)
36.Hordós könyvelési jogcímek (szolo/torzshordosjogcim.db)
37.Hulladékok olaj (szolo/torzshulladek.db)
38.Hulladék szállítók olaj (szolo/torzshullszallito.db)
39.Hulladék telephelyek olaj (szolo/torzshulltelep.db)
40.Hulladék termelők olaj (szolo/torzshullterm.db)
41.Kenőanyagforgalmazók olaj (szolo/torzskenoforg.db)
42.Kezelők olaj (szolo/torzskezelo.db)
43.Kezelő telephelyek olaj (szolo/torzskezelotelep.db)
44.Kiegészítő adalékanyagok pincekönyv (szolo/torzskiegadalek.db)
45.Melléktermékek pincekönyv (szolo/torzsmellektermek.db)
46.Munkatársak olaj (szolo/torzsmunkatars.db)
47.Palackozási jogcimek pincekönyv(szolo/torzspalackosjogcim.db)
48.Receptúrák (szolo/torzsreceptura.db)
49.Ügyintézők olaj (szolo/torzsugyintezo.db)
50.Tartáj fajták (szolo/torzstartaly.db)
51.Zárjegy fajták (szolo/zarjegyfajta.db)

Árucsoport segéd (szolo/Árucsoportok (data/arucsopkapcs.db)
Törzsfeliratok segéd (szolo/Feliratok (data/torzsfeliratok.db)

 

2 Bizonylatok

 

01.Bevétel (data/bevetel.db) (data/szlatetrbev.db)
02.Számlák (data/eladas.db) (data/szlatetrelad.db)
03.Szállítólevelek (data/szalllev.db) (data/szlatetrszall.db)
04.BKO (szolo/bko.db) (szolo/bkor.db)
05.TKO (szolo/tko.db) (szolo/tkor.db)
06.EKO (szolo/eko.db) (szolo/ekor.db)
07.Export számla (data/exportszla.db) (data/rexport.db)
08.Faktor (data/faktor.db) (data/rfaktor.db)
09.Fizetési értesítő (data/fizert.db) (data/rfizert.db)
10.Import (data/import.db)
11.Megrendelő (data/megrendelo.db) (data/rmegrendelo.db)
12.Rendszeres számlák (data/rendszeresszamla.db) (data/rendszeresszamlar.db)
13.Adómentes fogyasztás pincekönyv (szolo/adomfogyelsz.db)
14.Átvételi elismervény (szolo/atvetelism.db)
15.Bejegyzett kereskedés (szolo/bbejegyzettker.db)
16.Betárolt szőlő pincekönyv (szolo/betaroltszolo.db)
17.Haccp töltés (szolo/bhaccptoltes.db)
18.Felvásárlási jegy (szolo/felvjegy.db) (szolo/felvjegyr.db)
19.Hivatalos zárnyilvántartó (szolo/hivzarnyilv.db)
20.Tároló tartályok tartalma (szolo/hordokapcsolat.db)
21.Hordós tábla pincekönyv (szolo/hordos.db)
22.Hulladék bevételek olaj (szolo/hulladekbev.db)
23.Kiegészítőadaléknyilvántartás pincekönyv (szolo/kiegeszitoadaleknyilvantartas.db)
24.Különnyilvántartás (szolo/kulonnyilv.db)
25.Mázsajegy (szolo/mazsajeggy.db) (szolo/mazsajeggyr.db)
26.Melléktermék nyilvántartás pincekönyv (szolo/melleknyilv.db)
27.Mintavétel (szolo/mintavetel.db)
28.Nyugta (szolo/nyugta.db)
29.Olaj bevételek (szolo/olajbev.db) (szolo/olajrbev.db)
30.Olaj kiadások (szolo/olajkiad.db)
31.Palackos Kannás tábla pincekönyv (szolo/palackos.db)
32.Regenerálás napló olaj (szolo/regennaplo.db) (szolo/regenrnaplo.db)
33.Sör termelési napló (szolo/sortermnaplo.db)
34.Szkisérőjegy olaj (szolo/szkiserojegy.db)
35.Zárjegynyilvántartás (szolo/zarjegynyilv.db)
36.Csekk
37.Fizetési értesítők
38.Faktorálás
39.Szesz termelési napló

Sztornó segéd (data/stornoelad.db)
Számla segéd (data/szlatetuelad.db)
Bevétel segéd (data/szlatetubev.db)

 

3 Kimutatások

 

Törvény által szabályozott kimutatások
Nagyker
01.Raktárkészlet
02.Kereskedő jövedéki nyilvántartás
03.Vevőnyilvántartás
04.Importáló jövedéki nyilvántartás
05.Exportáló jövedéki nyilvántartás
06.Bejegyzett kereskedő szállítási nyilvántartás
07.Eseménynapló
08.Visszatöltési napló
Pincekönyv
09.Hordós kimutatások
10.Palackos kimutatások
11.Kannás kimutatások
12.Melléktermék nyilvántartás
13.Adalékanyag nyilvántartás
14.Tárolótartályok
15.Termékértékesítés pincekönyv 5.tábla
16.Betárolt szőlőkről
17.Mintavételi nyilvántartás
Adóraktár
18.Termékmérleg
19.EKO nyilvántartás
20.AKO nyilvántartás
21.BKO nyilvántartás
22.Különnyilvántartás
23.KNYHZ
24.Számtartományok lista
25.Felhasznált EKO,TKO,BKO-k száma

 

Nem törvény által szabályozott kimutatások

 

01.Adott vevő vásárlásai
02.Adott vevő számlái
03.Eladási havi összesenek listája
04.Sztornó számlák
05.Adott áru raktárkarton
06.Eladás cikkszám csoportban
07.Termékszámok hordós, palackos, kannás összesen
08.Termékdíj
09.Ügynöki csoportos eladás

10.Érkeztetés kimutatások
11.Számla lista
12.Megrendelőkről kimutatások
13.Vevők rangsora forgalom alapján
14.Eladási forgalom kimutatás
15.Telephely forgalom
16.Napi eladás
17.Adott áru, árucsoport eladásai
18.Áruk eladási rangsora
19.Bevételi havi összesenek listája
20.Szállítók rangsora forgalom alapján
21.Adott szállító bevételi bizonylatai
22.Adott szállító áruinak forgalma
23.Adott szállító beszállításai
24.Adott áru, árucsoport beszállításai
25.Áruk bevételi rangsora
26.Szállító és árucsoportos bontás
27.Bevételi forgalom kimutatás
28.Pénztár
29.Időszaki pénztárjelentés
30.Áfa kimutatás
31.Árlista
32.Rekordok száma
33.Hiánylista
34.Tételes eladás
35.Adott áru vevői
36.Áruk eladási rangsora
37.Bevétel cikkszám csoportban
38.Tételes bevétel
39.Adott áru szállítói
40.Áruk bevételi rangsora
41.Termékcsoportos bevétel, eladás
42.Borpiaci jelentés
43.HACCP töltési, palackozási adatlap

2895 összes megtekintés 3 mai megtekintés